• Det største udvalg af sportsudstyr!
 • Mere end 100.000 forskellige produkter!
 • 14 dage tilfredshed garanti

VILKÅR OG BETINGELSER

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser, skal de følgende udtryk følgende betydninger:

 1. Iværksætter: den fysiske juridisk person, der leverer distance produkter og / eller tjenesteydelser til forbrugere;
 2. Forbruger: den fysiske person ikke handler under udøvelsen af ​​hans / hendes erhverv eller forretning, og indgå en aftale om fjernsalg med iværksætteren;
 3. Afstand Kontrakt: en kontrakt, hvor op til indgåelsen af ​​kontrakten, er eksklusiv brug af en eller flere teknologier til fjernkommunikation inden for rammerne af det system arrangeret af Iværksætter til afstanden salg af produkter og / eller tjenester;
 4. Teknologi til fjernkommunikation: et middel, der skal bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og den entrepeneur være sammen på samme sted på samme tid;
 5. Køling-off periode: den periode, som forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten;
 6. Fortrydelsesret: mulighed for forbrugerne at træde tilbage fra aftalen afstand i fortrydelsesperiode;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Fortsat resultatkontrakt: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og / eller tjenesteydelser, som tilbuddet og / eller købe forpligtelse er spredt over en længere periode;
 9. Langsigtet databærer: ethvert middel, der tillader Consumer eller Entrepreneur til at gemme oplysninger rettet til ham / hende personligt på en måde at gøre fremtidig høring og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger muligt.

ARTIKEL 2 - iværksætterens IDENTITET

Athleteshop
Rostockweg 5
9723 HG Groningen
Holland

På hverdage kan du altid nå os via telefon nummer: (0)78 73 74 46. Dagligt Monday till Friday from 10:00 till 22:00. Du kan også nå os via e-mail på: kundeservice@athleteshop.dk
Chambre of Commerce: 01182566
Moms kode: DK12945221

ARTIKEL 3 - ANVENDELIGHED

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra Entrepreneur og enhver afstand indgået af Entrepreneur og Forbrugerrådet.
 2. Inden indgåelse af en aftale vedrørende fjernsalg skal Entrepreneur gøre teksten til disse generelle vilkår og betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette er rimeligt ikke er muligt, Entrepreneur, inden aftalen indgås afstand, meddeler, at de generelle vilkår og Contditions kan inspiceres på iværksætterens og at der på forbrugerens anmodning, vil de blive sendt til Consumer gratis, så snart som muligt.
 3. Hvis aftalen afstand indgås elektronisk, teksten til disse generelle vilkår og betingelser, i afvigelse fra det foregående afsnit, og inden kontrakten afstand indgås, kan også leveres til Consumer elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren kan nemt gemme den på en langsigtet databærer. Hvis dette er reasonaly umuligt, vil det angives, når de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk inden aftalen indgås afstand, og at de vil blive leveret på forbrugerens anmodning gratis, enten via elektronisk eller på anden måde;
 4. Hvis der ud over disse generelle vilkår og betingelser bestemt vare eller tjenesteydelse betingelser gælder, andet og tredje afsnit finder tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende genral vilkår og betingelser, kan Consumer altid appellere til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham / hende.

ARTIKEL 4 - TILBUDDET

 1. Hvis et tilbud er af begrænset varighed, eller hvis visse betingelser, skal det udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbudet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter og / eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er passende detaild at gøre det muligt for forbrugeren at vurdere produkter og / eller tjenester i tilstrækkelig grad. Hvis Entrepreneur gør brug af billeder, de er sandfærdige billeder af produkter og / eller tjenesteydelser. Indlysende fejl i tilbuddet er ikke bindende for Entrepreneur.
 3. Alle tilbud indeholde sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og pligter er knyttet til at acceptere tilbuddet:
  • Prisen, inklusive skatter;
  • Eventuelle leveringsomkostninger, hvis det er relevant;
  • Den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der er behov for at etablere dette;
  • Hvorvidt fortrydelsesretten finder anvendelse;
  • Den form for betaling, levering eller opfyldelse af kontrakten;
  • Tidsrammen for at acceptere tilbuddet, eller i givet fald tidsrammen for at ære prisen;
  • Hastigheden af ​​fjernkommunikation, hvis omkostningerne til anvendelse af teknologi til fjernkommunikation er beregnet på en anden end den grundlæggende sats;
  • Hvis kontrakten er indgivet efter indgåelsen, hvordan forbrugeren kan høre det;
  • Den måde, som forbrugeren kan acquiant ham / hende selv med uønskede handlinger, inden aftalen indgås, og den måde, Consumer kan rette disse handlinger, før aftalen indgås;
  • Alle andre end hollandsk sprog, som kan indgås kontrakt;
  • De adfærdskodekser, som Entrepreneur har indgivet og den måde, hvorpå Consumer kan konsultere disse adfærdskodekser via elektroniske midler; og
  • Varigheden af ​​afstanden kontrakt i tilfælde af en kontrakt om kontinuerlig eller periodisk levering af produkter eller tjenesteydelser.

ARTIKEL 5 - KONTRAKTEN

 1. Med forbehold af bestemmelserne i punkt 4, kontrakten bliver gyldig, når forbrugeren har accepteret tilbuddet og opfyldte betingelserne sæt.
 2. Hvis forbrugeren imod tilbuddet via elektroniske midler, skal Entrepreneur omgående bekræfte modtagelsen af ​​accept af tilbuddet via elektroniske midler. Så længe modtagelsen af ​​nævnte accept ikke er blevet bekræftet, kan Consumer afvise kontrakten.
 3. Hvis aftalen conclued elecctronically vil Entrepreneur træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for elektronisk dataoverførsel og sikre en sikker web-miljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal Entrepreneur iagttage passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Entrepreneur kan, inden for rammerne af loven, indsamle oplysninger om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle forhold og forhold af relevans for ansvarligt indgåelse af aftale om fjernsalg. Hvis, der handler om resultaterne af denne undersøgelse, at Entrepreneur har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han lovligt har ret til at afvise en ordre eller anmodning med en begrundelse, eller knytte særlige vilkår til gennemførelsen.
 5. Den Entrepreneur sender følgende oplysninger sammen med den vare eller tjenesteydelse, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme det i en tilgængelig måde på en langsigtet databærer:
  • Den besøgsadresse på iværksætterens driftssted, hvor forbrugeren kan komme i kontakt til eventuelle klager;
  • De betingelser, som og den måde, som forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller i givet fald klar information om at blive undtaget fra fortrydelsesretten;
  • De oplysninger, der svarer til de eksisterende eftersalgsservice og garantier;
  • Oplysningerne som angivet i artikel 4, stk 3 i disse vilkår og betingelser, medmindre Entrepreneur allerede har givet forbrugeren disse oplysninger, før udførelsen af ​​kontrakten;
  • Kravene til at opsige aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller på ubestemt tid.
 6. Hvis Entrepreneur har forpligtet sig til at levere en række produkter eller tjenester, bestemmelsen i foregående afsnit gælder kun for den første levering.

ARTIKEL 6 - FORTRYDELSESRET

 1. Når du køber produkter, forbrugeren har mulighed for at afvise kontrakten uden at angive nogen begrundelse for en periode på mindst 14 dage. Denne periode starter den dag varen er modtaget af eller på vegne af forbrugeren
 2. I løbet af denne periode, skal forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu.
 3. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion af varerne. Hvis ønsker at udøve fortrydelsesretten skal forbrugeren meddele Athleteshop (Athleteshop, Rostockweg 5 9723 HG Groningen, 31 85 902 01 65, customerservice@athleteshop.com)
 4. Forbrugeren kan nemt rapportere eventuelle produkter han ønsker at vende tilbage. Dette gøres ved at logge ind i hans konto på hjemmesiden for Athleteshop. Her vil han finde en oversigt over alle hans ordrer, og en tilbagevenden ansøgning. Han kan få adgang til sin konto ved at følge dette link:: Account Page. For at overholde fristen aflysningen, er det tilstrækkeligt for forbrugeren at sende sin meddelelse om sin udøvelse af retten til at annullere før fortrydelsesfristen er udløbet.
 5. Virkningerne af annulleringen. Hvis forbrugeren annullerer kontrakten, vil Athleteshop tilbagebetale ham alle betalinger modtaget fra ham, herunder leveringsomkostninger (bortset fra de supplerende omkostninger, der opstår, hvis forbrugeren vælger en leveringsform end den billigste form for standardlevering tilbydes af Athleteshop), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor Athleteshop er informeret om forbrugerens beslutning om at træde tilbage fra aftalen. Athleteshop vil gøre tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som forbrugeren anvendt til den oprindelige transaktion, medmindre han udtrykkeligt har aftalt; Under alle omstændigheder, vil forbrugeren ikke pådrage gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Athleteshop kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget tilbage eller forbrugeren har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Returnering den annullerede produkt til Athleteshop er færdig på forbrugerens egen regning.
  Forbrugeren returnerer varerne eller afleverer dem til Athleteshop, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor han har meddelt sin tilbagetrækning fra denne kontrakt til Athleteshop. Fristen er overholdt, hvis forbrugeren sender varerne tilbage før den periode på 14 dage er udløbet. Forbrugeren skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

ARTIKEL 7 - OMKOSTNINGER I tilfælde af tilbagetrækning

 1. Skal Consumer udøve fortrydelsesretten, kun de genindførte omkostninger er på Consumer regning.
 2. Hvis forbrugeren har gjort betaling, skal Entrepreneur dette beløb tilbage så hurtigt som muligt, men inden for højst 30 dage efter returnering eller tilbagetrækning.

ARTIKEL 8 - udelukkelse af fortrydelsesretten

 1. Hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret, kan Entrepreneur udelukke denne ret kun for Entrepreneur angivne denne clearily i tilbuddet eller i hvert fald i god tid, inden aftalen indgås.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
  • Det blev realiseret i henhold til forbrugerens specifikationer;
  • Det er naturligvis personligt i naturen;
  • Det kan ikke returneres på grund af deres karakter;
  • Der ødelægger eller alder hurtigt;
  • Hvem priser er genstand for udsving i det finansielle marked, der ligger uden for Entrepreneur kontrol;
  • For enlige aviser og blade;
  • Til lyd og videooptagelser og computer software, som forbrugeren har brudt forseglingen.

ARTIKEL 9 - PRISEN

 1. Priserne på de produkter og / eller tjenesteydelser må ikke hæves i gyldighedsperioden angivet i tilbuddet, forudsat at ændringer i prisen som følge af ændringer i momssatser.
 2. I modsætning til det foregående afsnit, kan Entrepreneur tilbyde produkter og tjenester, hvis priser er genstand for udsving i det finansielle marked, der er uden for Entrepreneur kontrol på variable priser. Tilbuddet vil staten muligheden for at være underlagt udsving og det faktum, at eventuelle angivne priser er vejledende priser.
 3. Prisstigninger inden 3 måneder afer indgå kontrakten er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det, og
  • de er resultatet af juridiske bestemmelser eller bestemmelser; eller
  • Forbrugeren har myndighed til at opsige kontrakten før den dag, hvor prisstigningen starter.
 4. Alle priser er angivet i levering af produkter eller tjenester, herunder moms.

ARTIKEL 10 - OVERENSSTEMMELSE OG GARANTI

 1. Entrepreneur garanterer, at produkter og / eller tjenester er i overensstemmelse med kontrakten, med de specifikationer, der er anført i tilbuddet, med rimelige krav til anvendelighed og / eller pålidelighed og med de eksisterende lovbestemmelser og / eller statslige regler på dagen kontrakten blev indgået ..
 2. Et arrangement tilbydes som en garanti fra Entrepreneur, producenten eller importøren berører ikke rettigheder og griber Consumer kan udøve mod Entrepreneur om en fejl i opfyldelse af Entrepreneur forpligtelser baseret på loven og / eller kontrakten afstand.

ARTIKEL 11 - uanmodet LEVERING

 1. Levering af produkter og / eller tjenester vil udelukkende ske på Forbrugere udtrykkelig anmodning.
 2. Det, som er sendt kan, hvis det ønskes, skal opbevares af Consumer gratis, eller det kan sendes tilbage gratis.

ARTIKEL 12 - LEVERING OG UDFØRELSE

 1. Entrepreneur udøver den bedst mulige pleje, når booking og når de udfører produkt ordrer, og ved vurderingen af ​​ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er på den adresse givet ved Consumer til virksomheden.
 3. Med iagttagelse af bestemmelserne i artikel 4 i disse almindelige betingelser, skal Selskabet udfører accepterede ordrer med praktisk hastighed, men i det mindste inden for 30 dage, medmindre al onger leveringsperiode blev aftalt. Hvis leverancen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan besættes, eller kan fyldes kun delvist, Consumer underrettes om dette inden for en måned efter bestilling. I sådanne tilfælde har forbrugeren ret til at afvist kontrakten gratis og med ret til eventuel kompensation.
 4. I tilfælde af afvisning i henhold til foregående afsnit, skal Entrepreneur betalingen foretaget af Consumer så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter afvisning vende tilbage.
 5. Hvis levere en bestilt vare viser sig at være umuligt, skal Entrepreneur gøre en indsats for at tilbyde et tilsvarende erstatningsprodukt. Før leveringen, skal det rapporteres på en klar og forståelig måde, at et erstatningsprodukt vil blive leveret. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes med erstatningsprodukter. Omkostningerne ved tilbagevenden shpment skal afholdes af Entrepreneur.
 6. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal risikoen for tab og / eller skade på produkter forbliver med Entrepreneur indtil det tidspunkt, de leveres til forbrugeren.

ARTIKEL 13 - Fortsat PERFORMANCE KONTRAKT

 1. Consmer kan til enhver tid opsige aftalen indgås på ubestemt tid under overholdelse af de aftalte annullering arrangementer og med mindst en måneds varsel.
 2. En kontrakt indgået for en bestemt tid har en gyldighed på to år på det mest. Hvis det blev aftalt, at kontrakten afstanden vil blive forlænget i tilfælde af forbrugerens slience vil kontrakten blive videreført som en kontrakt på ubestemt tid og vil være gyldig i en måned han mest efter forlængelse af kontrakten.

ARTIKEL 14 - BETALING

 1. Medmindre andet er aftalt, at de beløb, der skal betales af forbrugeren, er at blive afgjort inden for 14 dage efter levering af varerne, eller i tilfælde af en aftale om at yde en service, inden for 14 dage efter levering af dokumenter vedrørende dette service.
 2. Ved salg af produkter til forbrugerne, er det ikke tilladt at forhandle et forskud på mere end 50% i de generelle vilkår og betingelser. Når et forskud blev aftalt, kan forbrugeren ikke gøre nogen ret med hensyn til udførelsen af ​​ordren eller levering af den pågældende tjeneste før den aftalte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren har pligt til at informere Entrepreneur omgående af mulige unøjagtigheder i betalingsoplysninger.
 4. I tilfælde af manglende betaling på den del af Consumer, og underlagt lovmæssige begrænsninger, er Entrepreneur berettiget til at opkræve forudbestemte resonalbe omkostninger til forbrugeren.

ARTIKEL 15 - KLAGER PROCEDURE

 1. Entrepreneur skal have en tilstrækkelig anmeldt klageprocedure og varetager klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over udførelsen af ​​kontrakten skal indsendes til Entrepreneur fuldstændigt og klart beskrevet inden for en rimelig tid efter, at Forbruger har opdaget manglerne.
 3. De klager med Entrepreneur skal besvares inden for en periode på 14 dage efter modtagelsen. Hvis en klage kræve en overskuelig længere tid til håndtering, skal Entrepreneur svare inden 14 dage med en kvittering for modtagelse og en angivelse, når teh Forbruger kan forvente en mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses ved fælles konsultation, vil der være en tvist, der er åben for tvisten settlemen regler.

ARTIKEL - 16 YDERLIGERE eller skiftende BESTEMMELSER

Yderligere bestemmelser i og / eller afvigelser danner disse almindelige betingelser ikke kan være til forbrugerens skade og skal sættes skriftligt eller registreres på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på en langsigtet databærer .